Boligvennlighets­kåringen 2020-2021

Boligvennlighetskåringen er en rangering av 119 norske kommuner etter hvor gode de er til å fremme boligbygging. Nye tall for 2022 lanseres 8. november på vårt frokostmøte. Nye oppdaterte tall finner du her.

Dataene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og Norges eiendomsmeglerforbund (NEF).

Boligvennlighet deles inn i hovedtemaene tilrettelegging og boligbygging:

Tilrettelegging vurderer hvor godt kommunen tilrettelegger for boligbygging som planmyndighet og samfunnsutvikler.

Tid

Samling av 4 indikatorer som inneholder tidsbruk i plan- og byggesaksbehandling. Den gir et samlet bilde av hvor rask og effektiv kommunen er.

Les mer

Kostnad

Samling av 3 indikatorer som inneholder tilskudd og prising av tjenester. Den gir et samlet bilde over kommunenes kostnader i tilretteleggingen.

Les mer

Tilrettelegging for boligproduksjon

Samling av 3 indikatorer som måler behandling av plan- og byggesaker. Den gir et samlet bilde over kommunens tilrettelegging for boligproduksjon.

Les mer

Digitalisering

1 indikator som måler digital modenhet i byggesaksbehandling.

Les mer

Boligbygging måler boligutvikling i kommunen, som er resultatet av tilretteleggingen.

Boligproduksjon

Samling av 3 indikatorer som samlet sett viser kommunens faktiske boligbygging.

Les mer

Boligkjøp

Samling av 2 indikatorer som samlet viser kommunens resultat på boligkjøperes muligheter for å skaffe egnet bolig.

Les mer
Finn plasseringen til din kommune