Skien kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Skien kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

47/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

52 / 119

1.1 Tid

67 / 119

1.2 Kostnad

36 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

57 / 119

1.4 Digitalisering

79 / 119

2 Boligbygging

57 / 119

2.1 Boligproduksjon

89 / 119

2.2 Boligkjøp

28 / 119