Porsgrunn kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Porsgrunn kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

78/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

100 / 119

1.1 Tid

53 / 119

1.2 Kostnad

78 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

106 / 119

1.4 Digitalisering

57 / 119

2 Boligbygging

31 / 119

2.1 Boligproduksjon

72 / 119

2.2 Boligkjøp

23 / 119