Volda kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Volda kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

57/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

26 / 119

1.1 Tid

79 / 119

1.2 Kostnad

6 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

25 / 119

1.4 Digitalisering

47 / 119

2 Boligbygging

98 / 119

2.1 Boligproduksjon

90 / 119

2.2 Boligkjøp

81 / 119