Sunndal kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Sunndal kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

15/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

21 / 119

1.1 Tid

44 / 119

1.2 Kostnad

4 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

33 / 119

1.4 Digitalisering

87 / 119

2 Boligbygging

20 / 119

2.1 Boligproduksjon

96 / 119

2.2 Boligkjøp

1 / 119