Stavanger kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Stavanger kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

37/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

34 / 119

1.1 Tid

85 / 119

1.2 Kostnad

5 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

63 / 119

1.4 Digitalisering

59 / 119

2 Boligbygging

62 / 119

2.1 Boligproduksjon

61 / 119

2.2 Boligkjøp

53 / 119