Oslo kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Oslo kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

98/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

86 / 119

1.1 Tid

90 / 119

1.2 Kostnad

88 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

58 / 119

1.4 Digitalisering

61 / 119

2 Boligbygging

96 / 119

2.1 Boligproduksjon

67 / 119

2.2 Boligkjøp

94 / 119