Haugesund kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Haugesund kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

61/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

82 / 119

1.1 Tid

83 / 119

1.2 Kostnad

106 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

35 / 119

1.4 Digitalisering

30 / 119

2 Boligbygging

43 / 119

2.1 Boligproduksjon

57 / 119

2.2 Boligkjøp

36 / 119