Gjøvik kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Gjøvik kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

69/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

56 / 119

1.1 Tid

71 / 119

1.2 Kostnad

70 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

67 / 119

1.4 Digitalisering

12 / 119

2 Boligbygging

84 / 119

2.1 Boligproduksjon

63 / 119

2.2 Boligkjøp

74 / 119