Karmøy kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Karmøy kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

16/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

40 / 119

1.1 Tid

42 / 119

1.2 Kostnad

7 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

101 / 119

1.4 Digitalisering

44 / 119

2 Boligbygging

6 / 119

2.1 Boligproduksjon

46 / 119

2.2 Boligkjøp

3 / 119