Strand kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Strand kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

110/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

110 / 119

1.1 Tid

111 / 119

1.2 Kostnad

119 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

41 / 119

1.4 Digitalisering

33 / 119

2 Boligbygging

69 / 119

2.1 Boligproduksjon

77 / 119

2.2 Boligkjøp

51 / 119