Grimstad kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Grimstad kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

85/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

79 / 119

1.1 Tid

22 / 119

1.2 Kostnad

34 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

116 / 119

1.4 Digitalisering

67 / 119

2 Boligbygging

85 / 119

2.1 Boligproduksjon

105 / 119

2.2 Boligkjøp

48 / 119