Arendal kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Arendal kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

74/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

66 / 119

1.1 Tid

52 / 119

1.2 Kostnad

24 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

113 / 119

1.4 Digitalisering

24 / 119

2 Boligbygging

75 / 119

2.1 Boligproduksjon

71 / 119

2.2 Boligkjøp

63 / 119