Kristiansand kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Kristiansand kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

21/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

42 / 119

1.1 Tid

54 / 119

1.2 Kostnad

25 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

95 / 119

1.4 Digitalisering

35 / 119

2 Boligbygging

8 / 119

2.1 Boligproduksjon

18 / 119

2.2 Boligkjøp

31 / 119