Risør kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Risør kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

84/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

55 / 119

1.1 Tid

97 / 119

1.2 Kostnad

17 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

36 / 119

1.4 Digitalisering

62 / 119

2 Boligbygging

97 / 119

2.1 Boligproduksjon

95 / 119

2.2 Boligkjøp

71 / 119