Kristiansund kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Kristiansund kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

111/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

113 / 119

1.1 Tid

102 / 119

1.2 Kostnad

50 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

115 / 119

1.4 Digitalisering

66 / 119

2 Boligbygging

65 / 119

2.1 Boligproduksjon

108 / 119

2.2 Boligkjøp

24 / 119