Tønsberg kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Tønsberg kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

87/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

73 / 119

1.1 Tid

78 / 119

1.2 Kostnad

108 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

68 / 119

1.4 Digitalisering

10 / 119

2 Boligbygging

94 / 119

2.1 Boligproduksjon

56 / 119

2.2 Boligkjøp

98 / 119