Holmestrand kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Holmestrand kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

17/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

15 / 119

1.1 Tid

6 / 119

1.2 Kostnad

95 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

37 / 119

1.4 Digitalisering

21 / 119

2 Boligbygging

27 / 119

2.1 Boligproduksjon

7 / 119

2.2 Boligkjøp

91 / 119