Horten kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Horten kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

95/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

50 / 119

1.1 Tid

66 / 119

1.2 Kostnad

19 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

81 / 119

1.4 Digitalisering

40 / 119

2 Boligbygging

117 / 119

2.1 Boligproduksjon

116 / 119

2.2 Boligkjøp

84 / 119