Ringerike kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Ringerike kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

28/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

28 / 119

1.1 Tid

70 / 119

1.2 Kostnad

40 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

34 / 119

1.4 Digitalisering

14 / 119

2 Boligbygging

53 / 119

2.1 Boligproduksjon

22 / 119

2.2 Boligkjøp

78 / 119