Kongsberg kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Kongsberg kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

25/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

19 / 119

1.1 Tid

40 / 119

1.2 Kostnad

58 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

15 / 119

1.4 Digitalisering

48 / 119

2 Boligbygging

55 / 119

2.1 Boligproduksjon

31 / 119

2.2 Boligkjøp

76 / 119