Stange kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Stange kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

5/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

6 / 119

1.1 Tid

14 / 119

1.2 Kostnad

45 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

6 / 119

1.4 Digitalisering

72 / 119

2 Boligbygging

23 / 119

2.1 Boligproduksjon

20 / 119

2.2 Boligkjøp

67 / 119