Halden kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Halden kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

10/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

29 / 119

1.1 Tid

20 / 119

1.2 Kostnad

103 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

4 / 119

1.4 Digitalisering

81 / 119

2 Boligbygging

5 / 119

2.1 Boligproduksjon

8 / 119

2.2 Boligkjøp

38 / 119