Moss kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Moss kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

40/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

16 / 119

1.1 Tid

49 / 119

1.2 Kostnad

16 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

60 / 119

1.4 Digitalisering

8 / 119

2 Boligbygging

99 / 119

2.1 Boligproduksjon

62 / 119

2.2 Boligkjøp

107 / 119