Kinn kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Kinn kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

102/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

105 / 119

1.1 Tid

61 / 119

1.2 Kostnad

79 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

105 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

55 / 119

2.1 Boligproduksjon

52 / 119

2.2 Boligkjøp

54 / 119