Bømlo kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Bømlo kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

22/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

47 / 119

1.1 Tid

18 / 119

1.2 Kostnad

83 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

74 / 119

1.4 Digitalisering

53 / 119

2 Boligbygging

9 / 119

2.1 Boligproduksjon

48 / 119

2.2 Boligkjøp

4 / 119