Ullensvang kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Ullensvang kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

73/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

74 / 119

1.1 Tid

103 / 119

1.2 Kostnad

38 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

32 / 119

1.4 Digitalisering

60 / 119

2 Boligbygging

69 / 119

2.1 Boligproduksjon

112 / 119

2.2 Boligkjøp

20 / 119