Nittedal kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Nittedal kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

33/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

25 / 119

1.1 Tid

8 / 119

1.2 Kostnad

84 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

61 / 119

1.4 Digitalisering

32 / 119

2 Boligbygging

76 / 119

2.1 Boligproduksjon

24 / 119

2.2 Boligkjøp

104 / 119