Lørenskog kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Lørenskog kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

92/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

93 / 119

1.1 Tid

95 / 119

1.2 Kostnad

81 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

78 / 119

1.4 Digitalisering

18 / 119

2 Boligbygging

80 / 119

2.1 Boligproduksjon

14 / 119

2.2 Boligkjøp

118 / 119