Ullensaker kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Ullensaker kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

100/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

77 / 119

1.1 Tid

76 / 119

1.2 Kostnad

93 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

51 / 119

1.4 Digitalisering

17 / 119

2 Boligbygging

106 / 119

2.1 Boligproduksjon

69 / 119

2.2 Boligkjøp

106 / 119