Nannestad kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Nannestad kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

53/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

32 / 119

1.1 Tid

50 / 119

1.2 Kostnad

109 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

7 / 119

1.4 Digitalisering

20 / 119

2 Boligbygging

92 / 119

2.1 Boligproduksjon

50 / 119

2.2 Boligkjøp

97 / 119