Øygarden kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Øygarden kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

108/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

115 / 119

1.1 Tid

116 / 119

1.2 Kostnad

76 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

109 / 119

1.4 Digitalisering

16 / 119

2 Boligbygging

36 / 119

2.1 Boligproduksjon

53 / 119

2.2 Boligkjøp

35 / 119