Asker kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Asker kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

104/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

101 / 119

1.1 Tid

109 / 119

1.2 Kostnad

99 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

88 / 119

1.4 Digitalisering

3 / 119

2 Boligbygging

83 / 119

2.1 Boligproduksjon

27 / 119

2.2 Boligkjøp

110 / 119