Tinn kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Tinn kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

81/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

102 / 119

1.1 Tid

59 / 119

1.2 Kostnad

116 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

49 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

27 / 119

2.1 Boligproduksjon

80 / 119

2.2 Boligkjøp

14 / 119