Rakkestad kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Rakkestad kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

4/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

2 / 119

1.1 Tid

17 / 119

1.2 Kostnad

3 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

12 / 119

1.4 Digitalisering

119 / 119

2 Boligbygging

50 / 119

2.1 Boligproduksjon

55 / 119

2.2 Boligkjøp

45 / 119