Gran kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Gran kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

19/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

17 / 119

1.1 Tid

15 / 119

1.2 Kostnad

54 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

79 / 119

1.4 Digitalisering

11 / 119

2 Boligbygging

29 / 119

2.1 Boligproduksjon

40 / 119

2.2 Boligkjøp

50 / 119