Øvre Eiker kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Øvre Eiker kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

14/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

11 / 119

1.1 Tid

9 / 119

1.2 Kostnad

71 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

5 / 119

1.4 Digitalisering

74 / 119

2 Boligbygging

48 / 119

2.1 Boligproduksjon

16 / 119

2.2 Boligkjøp

85 / 119