Klepp kommune

Vi ser nå nærmere på hvor boligvennlig Klepp kommune er i forhold til de 119 andre kommunene, innenfor temaene tilrettelegging og boligbygging.

26/119

Dårligst boligvennlighet

50%

Best boligvennlighet

1 Tilrettelegging

37 / 119

1.1 Tid

56 / 119

1.2 Kostnad

62 / 119

1.3 Tilrettelegging for boligproduksjon

30 / 119

1.4 Digitalisering

37 / 119

2 Boligbygging

31 / 119

2.1 Boligproduksjon

78 / 119

2.2 Boligkjøp

17 / 119